اصول مذاکره و تکنیک های آن، راهبرد حل اختلاف در انواع مذاکره

اصول مذاکره و تکنیک های آن، راهبرد حل اختلاف در انواع مذاکره

اصول مذاکره و استفاده از تکنیک های برتر مذاکره، شما را به نتایج مناسب جهت پیشرفت یک سازمان سوق خواهد داد. با بکارگیری روش های صحیح اصول مذاکره می توانید، به حل اختلافات بدون جر و بحث و مشاجره امیدوار باشید. باید بدانید که مذاکره در واقع یک نوع مهارت و دانش است و علم برخورداری از آن، به اصول مذاکره شناخته می شود.

 

تکنیک مذاکره

 

اصول مذاکره (Principles of Negotiation)

آگاه باشید که اصول مذاکره، با توجه به تکنیک های مذاکره قابل یادگیری است. بی شک شما با هدف امتیاز گیری از کسی که با او دارای تعارض هستید، مذاکره خواهید کرد. واضح است که به عنوان یک مذاکره کننده، خواهان بهترین نتایج در مذاکرات باشید که این امر با استفاده از تکنیک های مذاکره، امکان وقوع می یابد.

 

اصول مذاکره

 

داشتن چارچوب در اصول مذاکره

باید بدانید که به هیچ وجه قرار نیست بالهای پرواز شما، در مذاکره قیچی شود. در واقع داشتن طرح و برنامه ریزی شما را به شناخت اطلاعاتی که از آن برخوردارید، سوق می دهد. حتی به نوعی افزون کننده آمادگی لازم در شما، برای  اصول مذاکره خواهد شد. تا آنجا که مقدور است، سعی کنید که طرف مقابل خود را، از لحاظ نقاط ضعف یا حیطه قدرت، در اصول مذاکره بخوبی بشناسید. آنگاه بر اساس دانسته ها برنامه ریزی کنید.

 

رعایت حد و مرز در اصول مذاکره

بی شک به عنوان یک مذاکره کننده، دارای حد و مرزی هستید که هرگز در مذاکرات حاضر به زیر پا گذاشتن آنها نخواهید شد. بنابراین به خط قرمز ها، در اصول مذاکره پایبند باشید و حتی به شرط بر هم خوردن مذاکرات، آنها را زیر پا نگذارید.

 

عدم بکارگیری فن بیان و سخنوری در قبال مهارت گوش دادن

بهترین راه برای اینکه فرصت خوب اندیشیدن را پیدا نمایید، این است که به طرف مقابل در تکنیک های مذاکره زمان صحبت کردن بدهید. شما باید به عنوان یک تکنیک در مذاکره، هنر خوب گوش دادن را در خود تقویت کنید. باید بدانید که استفاده از آموزش های فن بیان، زمان خود را می طلبد. حتی می توانید با سؤالات متنوع، شروع نمایید و به شناخت بیشتر از طرف مقابل بپردازید. در نظر بگیرید که گاهی سکوت، نشانگر واضح ترین صحبتها در مذاکره است.

 

تکنیک مذاکره

 

ارائه پیشنهادات از اصول مذاکره

در مذاکره هرگز پیشنهاد اول را، نپذیرید. اینجاست که باید به هنر فن بیان و سخنوری، اجازه نمایش بدهید. حالا زمان اخذ امتیازات بهتر، در پیشنهادات برتر است. توجه داشته باشید که هرگز طرف مذاکره را،  با ارائه یک پیشنهاد غافل گیر ننمایید.

 

تکنیک های برتر مذاکره

اگر قصد دارید در مذاکره عقاید طرف مقابل را به راستای نظرات خود نزدیک سازید. بنابراین عجله نکنید و او را به رفتار خصمانه وادار نسازید. اگر متوجه دروغی از طرف مذاکره کننده شدید، یادتان باشد که شما معلم اخلاق جهت آموزش راستگویی نیستید. همچنین هرگز به حالت دلخوری و قهر، محیط را ترک نکنید تا مذاکره به بهترین حالت نه بدترین وضعیت آن اتمام  بیابد.

 

انواع مذاکره در تکنیک های  مذاکره

از انواع مذاکره می توانید به مذاکره برد – برد (Win – Win)، که سود دو طرف مذاکره کننده در آن تأمین و بسیار پرطرفدار است، اشاره داشت. اما در مذاکره برد – باخت (Win – Lose) می بینید که یک طرف مذاکره کننده، بعد از مذاکرات بسیار متقاعد کننده طرف دیگر است. در نوع  سوم شاهد مذاکره باخت – باخت (Lose – Lose)، می باشید که امکان برد، برای هیچ یک از طرفین وجود ندارد و مذاکره سرانجامی نخواهد داشت.  همچنین بد نیست از مذاکرات خصمانه، دوستانه، چند حریفه و مذاکرات همراه با بدقولی نیز، در انواع اصول مذاکره نام برد.

 

اصول اخلاقی مذاکرهاصول اساسی مذاکرهاصول اساسی مذاکره را نام ببریداصول اصلی مذاکرهاصول اولیه مذاکرهاصول روانشناسی مذاکرهاصول فن مذاکرهاصول فنون مذاکرهاصول فنون مذاکره جزوهاصول فنون مذاکره چیست؟اصول فنون مذاکره راجر فیشراصول فنون مذاکره شعبانعلیاصول فنون مذاکره فاطمه زنداصول فنون و مذاکرهاصول فنون و هنر مذاکرهاصول قابل مذاکرهاصول قابل مذاکره در اسلاماصول قابل مذاکره در قراناصول کلی مذاکرهاصول مذاكره با مشترياصول مذاكره موثراصول مذاکرهاصول مذاکره pdfاصول مذاکره از منظر اسلاماصول مذاکره استراتژیک نتیجه گرااصول مذاکره با افراد عصبانیاصول مذاکره با چینی هااصول مذاکره با ژاپنی هااصول مذاکره با سرمایه گذاراصول مذاکره برای استخداماصول مذاکره برایان تریسیاصول مذاکره برایان تریسی pdfاصول مذاکره برد برداصول مذاکره به انگلیسیاصول مذاکره تجاریاصول مذاکره تلفنیاصول مذاکره تلفنی pdfاصول مذاکره جمال قمریاصول مذاکره چیستاصول مذاکره حرفه ایاصول مذاکره حضوریاصول مذاکره حقوقاصول مذاکره خوباصول مذاکره در اسلاماصول مذاکره در بازاریابیاصول مذاکره در بازاریابی بیمهاصول مذاکره در بازاریابی تلفنیاصول مذاکره در تجارتاصول مذاکره در جلساتاصول مذاکره در خانوادهاصول مذاکره در سازماناصول مذاکره در فروشاصول مذاکره در مدیریتاصول مذاکره دکتر حیدریاصول مذاکره راجر فیشراصول مذاکره شعبانعلیاصول مذاکره شعبانعلی مکتب خونهاصول مذاکره صوتیاصول مذاکره علمیاصول مذاکره فروشاصول مذاکره فروش تلفنیاصول مذاکره کاربردیاصول مذاکره کاریاصول مذاکره کتاباصول مذاکره متمماصول مذاکره مسعود حیدریاصول مذاکره مکاتبات و قراردادهای تجاریاصول مذاکره مکتب خونهاصول مذاکره مهندس شعبانعلیاصول مذاکره موفقاصول مذاکره هاروارداصول مذاکره و بازاریابیاصول مذاکره و چانه زنیاصول مذاکره و فروشاصول مذاکره و فن بیاناصول مذاکره وصول مطالباتاصول هفت گانه مذاکرهاصول هفتگانه مذاکرهاصول هنر مذاکره موفقاصول و فنون مذاکرهاصول و فنون مذاکره pdfاصول و فنون مذاکره pptاصول و فنون مذاکره تجاریاصول و فنون مذاکره تجاری pdfاصول و فنون مذاکره تلفنیاصول و فنون مذاکره جزوهاصول و فنون مذاکره چیستاصول و فنون مذاکره حرفه ایاصول و فنون مذاکره حرفه ای تلفنیاصول و فنون مذاکره حضوریاصول و فنون مذاکره حیدریاصول و فنون مذاکره خریداصول و فنون مذاکره خلاصهاصول و فنون مذاکره زبان بدناصول و فنون مذاکره سیاسیاصول و فنون مذاکره شعبانعلیاصول و فنون مذاکره شعبانعلی pdfاصول و فنون مذاکره صوتیاصول و فنون مذاکره علمی کاربردیاصول و فنون مذاکره کتاباصول و فنون مذاکره لویکیاصول و فنون مذاکره مسعود حیدریاصول و فنون مذاکره+پاورپوینتاصول و قواعد مذاکرهاصول و قوانین مذاکرهاصول وفنون مذاكرهاصول یک مذاکره خوباموزش اصول مذاکرهپاور اصول مذاکرهپاورپوینت اصول مذاکرهپاورپوینت اصول و فنون مذاکرهتعریف اصول مذاکرهجزوه اصول مذاکرهخرید کتاب اصول مذاکره شعبانعلیدانلود اصول مذاکره شعبانعلیدانلود کتاب اصول مذاکره شعبانعلیسرفصل اصول مذاکرهعکس اصول مذاکرهکتاب اصول مذاکره خریدکتاب اصول مذاکره روی جی لویکیکتاب اصول مذاکره شعبانعلیکتاب اصول مذاکره فاطمه زندکتاب اصول مذاکره کاربردیکتاب اصول مذاکره نسل نواندیشکتاب اصول مذاکره و فن بیانکتاب اصول و فنون مذاکرهکدام اصول قابل مذاکره استکلاس اصول مذاکرهیادگیری اصول مذاکره
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *