تغییر باورها| نگرش| باورها چه تأثیری در زندگی ما دارند؟

تغییر باورها| نگرش| باورها چه تأثیری در زندگی ما دارند؟

تغییر باورها| نگرش| باورها چه تأثیری در زندگی ما دارند؟

تأثیر باورها در زندگی به آنچه که بنا به تجربه علنی و تکرار، در گذشته کسب کرده اید و در دایره یقین برای شما اثبات شده است، ارتباط دارد. حتی می توانید تأثیر باورها در زندگی را، همراه با عزت نفس و سازگاری در بسیاری از نگرش های اعتقادی مشاهده نمایید. همچنین بدانید که برخی باور را اعتقادات مستحکم و حتی ایمان داشتن،  تعریف می کنید. راستی گاهی آنچنان تأثیر باورها در زندگی، زیاد است که افراد بر اساس آنان حتی راه زندگی خویش را انتخاب می کنند. در نتیجه شاید بتوانید بگویید اعمالی که شما انجام می دهید، تحت تأثیر نگرش ها و تأثیر باورها در زندگی قرار دارد.

 

تأثیر باورها در زندگی

 

نقش و نگرش های مثبت و تأثیر باورها در زندگی

اگر زمانی به یک باور مثبت اعتقاد داشته باشید، ناخودآگاه منتظر حوادث مناسبی در رابطه با شرایط مشابه با باور خود خواهید بود. بنابراین گاهی تأثیر باورها در زندگی، آنچنان دامنه دار خواهد بود که موجبات نشاط و پیروزی های زیاد شما می شود. آنگاه شما با قبول باورهای مثبت، به تدریج به سوی زندگی دلخواه قدم برمی دارید. مانند اینکه شما  باور و اعتقاد دارید که موفقیت به تدریج، بدست خواهد آمد. حالا مجسم کنید که در چاپ کتابی که تازه نگارش آن را به پایان رساندید، دچار مشکل شده اید. اولین ، دومین و حتی سومین ناشر، علاقه ای به چاپ کتاب شما نشان نمی دهد. اما شما با باور مثبت و تأثیر باورها در زندگی، تلاش خود را ادامه خواهید داد، زیرا به این نگرش، اعتقاد دارید که پیروزی یکدفعه حاصل نمی شود. باور کنید که تأثیر باورها در زندگی، سرانجام دروازه موفقیت را با چاپ کتاب به روی شما می گشاید.

 

باورهای مثبت

 

تأثیر باورها در زندگی و تغییر باورهای منفی

تصور کنید برای یک مصاحبه کاری به یک اداره مراجعه می کنید. شما علی رغم سواد کافی، به تأثیر باورها در زندگی اعتقاد دارید و مطمئن هستید که از بیان مناسبی برخوردار نمی باشید. این باور منفی با قبول نشدن در مصاحبه های قبلی، در شما شکل گرفته است. تأثیر باورها در زندگی شما، آنچنان ریشه دار می شود که هرگز به این نمی اندیشید که شاید آنچنان در شغل جدید، به نفوذ کلام شما نیازی نباشد. حتی می توانید به این فکر کنید که اداره مورد نظر، آخرین مکان کاریابی نیز نیست. تازه با استفاده از آموزش های فن بیان، شاید به سادگی بتوانید به رفع مشکل فن بیان و سخنوری خود نائل شوید. یعنی قبل از پذیرفتن این باور اشتباه که گیرنده همه توان و انرژی است و برای همیشه شما را از حیطه کار و تلاش خارج می سازد، بهتر است به تغییر باورها بپردازید.

 

تغییر باورهای اشتباه و نتایج پسندیده

راستی شاید باور اشتباهی، در زندگی شما وجود دارد که ناشی از تجربیات همراه با شکست در گذشته می باشد. یا حتی ممکن است، باور منفی از دیگران نظیر والدین، دوستان، فرهنگ و …  به شما انتقال بیابد. بنابراین باید هرچه سریعتر، به تغییر باورها اقدام نمایید. در این صورت دیدن نتایج مثبت را، دقیقاً بر اثر این تغییر بدانید.

 

نتایج مثبت تغییر باورهای منفی

 

سخن آخر:

باید بدانید اغلب باورهای منفی، یادگاری از دیگران است. بنابراین باورهای منفی را مهمانان ناخوانده زندگی خود، بنامید که باید از شر آنها خلاصی بیابید. گرچه تغییر باورها و اصلاح آنها شاید کاری سخت باشد، اما بی شک غیرممکن نیست. زیرا سخن از انسان و اراده غیر قابل وصف او، در میان است. با استقبال از باورهای مثبت و تغییر باورهای منفی، نقش و نگاری زیبا به شخصیت خود بدهید و شاهدی بر موفقیت در تأثیر باورها در زندگی باشید.

 

نویسنده : فرنود آریا

آمایه یا نگرش ثرندایکاصلاح نگرشتعریف لغوی نگرشتغییر نگرش ذهنیثبات نگرشچگونه نگرش مثبت داشته باشیمخرد نگرش حل جدولخرد نگرش در حل جدولدبیرستان غیرانتفاعی نگرشدبیرستان غیرانتفاعی نگرش شیرازدبیرستان نگرش صادقیهروانشناسی نگرشصبر نگرشطرز نگرش به هستیقانون نگرشقدرت نگرشقدرت نگرش مثبتقوانین نگارشکانون نگرش نوکانون نگرش نو تورنتوکتاب قدرت نگرش مثبتکتاب نگرش یعنی همه چیزگالری نگرشگالری نگرش اصفهانلوگو نگرشمدرسه غیردولتی نگرشمعنای لغوی نگرشمعنی لغت نگرشمعنی لغوی نگرشمعنی نگرش چیستمقیاس نگرش لیکرتنگرشنگرش اثر گذارنگرش احمد غزالی به عشقنگرش استحقاقینگرش استراتژیکنگرش اصلاح طلباننگرش افراد ثروتمندنگرش اقتضایینگرش اقلیمی در معمارینگرش اقیانوس زردنگرش امیرالمومنین نسبت به دنیانگرش انتزاعی چیستنگرش انتقادینگرش انفعالینگرش برترنگرش به طلاقنگرش پاتمننگرش پاکنگرش پاک اهورانگرش پایدار توسعهنگرش پرستاران نسبت به مرگنگرش پسرانه شیرازنگرش پوزیتیویستینگرش پیامکنگرش پیامک آپاراتنگرش پیامک نوید فردانگرش تاریخی تکاملی در معمارینگرش تازهنگرش تبلیغ نونگرش تجربه مرگنگرش تحصیلینگرش تحلیل سیستم هانگرش تحلیلی بر اقتصاد ایراننگرش تحلیلی در صنعت پتروشیمینگرش تردید حرفه اینگرش تعمیم یافتهنگرش تعمیم یافته چیستنگرش توحیدینگرش ثروتنگرش ثروتمنداننگرش جامع بر مدیریت استراتژیکنگرش جامع به انتقال تکنولوژینگرش جامعه به سالمندینگرش جامعه شناختینگرش جامعه نسبت به معلولیننگرش جدولنگرش جدید به زندگینگرش جغرافیایی چیستنگرش جهان بینینگرش جوانان نسبت به ازدواجنگرش چه معنینگرش چيستنگرش چی معنینگرش چیستنگرش چیست pdfنگرش حافظنگرش حجابنگرش حرفه اینگرش حسین غفوریاننگرش حقوقينگرش حل مسئلهنگرش خاص اسلام به هنرنگرش خریدنگرش خریدارنگرش خلاقنگرش خلاقانهنگرش خوبنگرش خوب به زندگینگرش خوش بینینگرش خیامنگرش در بازاریابینگرش در جدولنگرش در حل جدولنگرش در رفتار سازمانینگرش در روانشناسینگرش در سازماننگرش در قرآننگرش در نتورکنگرش درستنگرش درست پاتمننگرش دینینگرش ذهنینگرش ذهنی مثبتنگرش را تعریف کنیدنگرش رادیکالنگرش رایانه پویانگرش رشدنگرش رفتارینگرش رفتاری در مدیریتنگرش روانشناسینگرش روزنگرش روز دکتر ولیزادهنگرش زبانینگرش زروانینگرش زماننگرش زیبانگرش زیبا به زندگینگرش زیست محیطینگرش زیست محیطی چیستنگرش زیستینگرش سازمان گرانگرش سبزنگرش سنجی چیستنگرش سيستمينگرش سيستمي چيستنگرش سیستمینگرش سیستمی به دیننگرش سیستمی چیستنگرش سیستمی در مدیریتنگرش سیستمی در مدیریت آموزشینگرش سیستمی در مدیریت چیست؟نگرش شغلینگرش شغلی pdfنگرش شغلی چیستنگرش شغلی کارکناننگرش شکلی در مبانی نظری معمارینگرش شکلی در معمارینگرش شمول گرایینگرش شيرازنگرش شیرنگرش شیرازنگرش صادق هدایتنگرش صحیحنگرش صحیح در نتورکنگرش صنعتنگرش طبیعت گرانگرش طراحاننگرش طرحوارهنگرش طرحواره درمانینگرش عاطفینگرش عاطفی شناختینگرش عطارنگرش عکاسینگرش عکسنگرش علمینگرش علمی چیستنگرش علوم انسانینگرش عمیق در جدولنگرش عمیق در حل جدولنگرش عینینگرش غربنگرش غرب به اسلامنگرش غرب به انساننگرش غرب درباره انقلاب اسلامینگرش غلطنگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتینگرش فرایندی چیستنگرش فرزند به والدیننگرش فرهنگینگرش فرهنگی اجتماعی در معمارینگرش فرهنگی چیستنگرش فروشنگرش فروش در نتورکنگرش فضا گرا در معمارینگرش فضاگرا در معمارینگرش فلسفینگرش قرآن نسبت به فرزندآورینگرش قوینگرش کارآفرینانهنگرش کارآفرینینگرش کارکناننگرش کارکنان نسبت به سازماننگرش کتابنگرش کلیشه اینگرش کلیشه ای چیستنگرش کمونیستینگرش کمی مدیریتنگرش کیونتنگرش گردشگرنگرش گردشگراننگرش گشتالتینگرش لاگرانژینگرش لیبینگرش مثبتنگرش مثبت به زندگینگرش مثبت چیستنگرش مثبت در قراننگرش مثبت در نتورکنگرش محمدعلی طاهرینگرش مذهبی چیستنگرش مصرفنگرش معناگرانگرش معناگرا در معمارینگرش مقالهنگرش من و چالشهای برترینگرش منفینگرش نتورک مارکتینگنگرش نونگرش نویننگرش نیکنگرش هانگرش های رفتار سازمانینگرش های شغلینگرش های شغلی و رفتارینگرش های صمیمانهنگرش های ضرورینگرش های طبیعت گریزنگرش های فلسفینگرش های قالبینگرش های مدیریتینگرش های ناکارآمدنگرش های ناکارآمد چیستنگرش های نونگرش و باورنگرش و بینشنگرش و پیش داورینگرش و تغییر نگرشنگرش و تغییر نگرش یوسف کریمینگرش و تفکر سیستمینگرش و رضایت شغلینگرش و رفتارنگرش و طلاقنگرش و قصد خریدنگرش و یادگیری زبان انگلیسینگرش ویکی پدیانگرش یا رفتارنگرش یادگیری اجتماعینگرش یزدنگرش یعنی چهنگرش یعنی همه چینگرش یعنی همه چیزنگرش یعنی همه چیز دانلود رایگاننگرش یکپارچهنگرشی زندگینگرشی نو در جغرافیای انسانینوین نگرش عمراننیکو نگرشنیکو نگرش نمایندگی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *