هدفگذاری برای سال جدید و مراحل هدفگذاری

هدفگذاری برای سال جدید و مراحل هدفگذاری

هدفگذاری برای سال جدید و مراحل هدفگذاری

هدفگذاری برای سال جدید را،  با یک برنامه ریزی منسجم آغاز نمایید و شرط اساسی را تعادل در اهداف قرار دهید. شما باید یکی از شرایط هدفگذاری برای سال جدید را، کسب نشاط و طراوت بیشتر، نسبت به سال گذشته در نظر بگیرید. بی شک اهدافی که در ذهن خود تصور می کنید، از معیارهایی ویژه و با اهمیتی برخوردار است. اما برای داشتن ضمانت اجرایی، باید مطمئن شوید که این اهداف منطبق بر خواسته های قلبی شما برنامه ریزی شده است. همچنین در تعیین اهداف، باید در نظر بگیرید که پیش بینی زمان یکساله تکافوی نیل به آنان را دربردارد یا خیر؟

 

هدفگذاری برای سال جدید

 

چگونگی و مبنای هدفگذاری برای سال جدید

بهتر است در تعیین اهداف، به چاشنی اعتبار و قابل دسترس بودن آنها نیز توجه لازم را داشته باشید. همچنین دقت نمایید که هدفگذاری برای سال جدید، تمامی جنبه های زندگی شما را، در بر بگیرد و از حیطه تک بعدی خارج شود. اما اگر شما فردی متأهل هستید، هدفگذاری برای سال جدید، با وجود شریک زندگی شما باید واقع بینانه باشد. در عین حال اهداف را، به گونه ای انتخاب نمایید که بتوان آنها را اندازه گیری نمود.

 

تعیین خواسته قلبی و حقیقی در هدفگذاری برای سال جدید

بهترین روش این است که تعارف را با خودتان، کنار بگذارید. با این کار بر ترس درون، غلبه می کنید. حالا بدون تعارف، ترس و استرس به انتخاب آنچه نیت شفاف درونی و خواسته واقعی شما است، اقدام کنید. راستی بد نیست که در ذهن خود، به دنبال علت انتخاب این آرزوها باشید. وقتی همه دلایل گزینش آنها را مشخص بسازید، اعتقاد و باور شما نسبت به رسیدن به این تمایلات و مکنونات قلبی، افزایشی دوچندان می یابد.

 

مکتوب نمودن تمایلات در هدفگذاری برای سال جدید

باید هدفگذاری آگاهانه خود را، بر روی کاغذ ثبت کنید. تازه بنا بر آموزش های فن بیان، به تکرار و مرور گاه و بیگاه آنان بپردازید. همچنین از نوشتن جزئیات و شفاف سازی در هدفگذاری برای سال جدید، غافل نشوید. یعنی در واقع با استفاده از آنچه در کلاسهای فن بیان و سخنوری آموختید، کار را با برنامه ریزی دقیق هدف آغاز نمایید.

 

مکتوب نمودن اهداف

ترجیح و تقدم در هدفگذاری برای سال جدید

باید بدانید که برخی از هدف ها را می توانید، همزمان به سرمنزل مقصود برسانید. نظیر شرکت در کلاس بدنسازی برای برخورداری از اندامی بهتر و همچنین حضور در دوره آموزش های فن بیان و سخنوری که می توانید، در هدفگذاری برای سال جدید به هر دوی آنها اقدام کنید. اما گاهی باید اهداف را به یکدیگر ترجیح دهید. مانند افزایش مطالعه در زمینه کتابهای روانشناسی و خواندن رمان های مورد علاقه که در این مورد باید به الویت بندی هدف، بر اساس علاقه مندی و پیشرفت بهتر امور در زندگی، گزینش لازم را انجام بدهید.

 

هدفگذاری

 

تعیین زمان لازم در مسیر رسیدن به اهداف

یکی از کارهایی که هدف را سرانجام می بخشد، رعایت و در نظر داشتن زمان لازم است. همچنین مهم است که دقت نمایید امروز در مسیر رسیدن به هدفگذاری برای سال جدید تا چه اندازه با روزهای گذشته، تفاوت داشته اید. البته با تقویت این مهارت که انجام کارهای کوچکی که در راه هدف بزرگ شما قرار دارند، به فراموشی نسپارید.

 

بررسی  اشتیاق لازم در جهت رسیدن به اهداف

شور و شوق خود را، در مراحل رسیدن به منظور بسنجید. ببینید با نیل تدریجی به اهداف انتخاب شده، از نظر معنوی یا جسمی به چه درجه ای از رشد و تعالی فردی یا اجتماعی می رسید. آنگاه در می یابید که در هدفگذاری برای سال جدید، تا چه اندازه با موفقیت عمل نموده اید.

نویسنده : فرنود آریا

آموزش هدف گذاری صحیحآموزش هدفگذاری و برنامه ریزیاصول صحیح هدف گذاریاصول هدف گذاریاملای صحیح هدفگذاریاموزش هدف گذاری شغلیاهداف هدفگذاریبا هدفگذاری نی نی سایتپاورپوینت هدف گذاریپرسشنامه هدف گذاریتئوری هدف گذاری لاکتئوری هدف گذاری لاک ولاتامتعریف هدف گذاریتکنیک های هدف گذاریتمرین هدف گذاریجدول هدف گذاریچرایی هدف گذاریچطور هدف گذاری کنمچطور هدف گذاری کنیمچگونگی هدف گذاریچگونه هدفگذاری کنمچگونه هدفگذاری کنیمچگونه هدفگذاری کنیم عباس منشدستورالعمل هدف گذاری فروشدوره هدفگذاری عباس منشراز هدف گذاریرازهای هدف گذاریراه های هدف گذاریراهنمای هدف گذاریراههای هدف گذاریروانشناسی هدف گذاریروش جدید هدف گذاریروش های هدف گذاریروش هدف گذاریروشهای هدفگذاریزمان هدف گذاریسایت هدف گذاریسمینار هدفگذاریسوالات هدف گذاریسیر تا پیاز هدفگذاریشرایط هدف گذاریصوتی هدف گذاریضرورت هدف گذاریعکس هدف گذاریعکس هدف گذاری موفقیتعکسهای هدف گذاریعلم هدف گذاریفایل صوتی هدف گذاریفایل هدف گذاریفایل هدفگذاری عباس منشفرم هدف گذاریفیلم های هدف گذاریفیلم هدف گذاریقوانین هدف گذاریکارگاه های هدف گذاریکارگاه هدف گذاریکارنامه هدف گذاریکانال تلگرام هدف گذاریکتاب های هدف گذاریکتاب هدف گذاریکلیپ های هدف گذاریگروه هدف گذاری تلگراملیست هدف گذاریمحمود معظمی هدف گذاریمدل های هدف گذاریمراحل هدف گذاريمراحل هدفگذاریمقاله هدف گذاریمهارت هدف گذارینحوه هدف گذارینظریه هدف گذارینمونه هدفگذاری در زندگیهدف گذاري اسمارتهدف گذاري پوليهدف گذاري تورمهدف گذاري چند از دههدف گذاري عباس منشهدف گذاري و تصميم گيريهدف گذاری ازدواجهدف گذاری اسلامیهدف گذاری اسمارتهدف گذاری اقتصادیهدف گذاری انگیزشیهدف گذاری بازارهدف گذاری برای زندگیهدف گذاری برای فروشهدف گذاری برای کارهدف گذاری برای محیط زیستهدف گذاری برنامه ریزیهدف گذاری بهرام پورهدف گذاری پولهدف گذاری پیشرفت تحصیلیهدف گذاری تبلیغاتهدف گذاری تحصیلیهدف گذاری تحقیقهدف گذاری تورم در ایرانهدف گذاری تورمیهدف گذاری تورمی در ایرانهدف گذاری ثروتهدف گذاری چند از دههدف گذاری چیستهدف گذاری در سال جدیدهدف گذاری دو درسهدف گذاری سازمانهدف گذاری سازمانیهدف گذاری سالهدف گذاری سال ۹۸هدف گذاری سیاستهدف گذاری شخصیهدف گذاری شرکتهدف گذاری صحیحهدف گذاری عباس منشهدف گذاری عملکردهدف گذاری فاواهدف گذاری فردیهدف گذاری فروشهدف گذاری کانونهدف گذاری کسب و کارهدف گذاری کشاورزیهدف گذاری کشورهدف گذاری کلیپهدف گذاری مالیهدف گذاری مدرنهدف گذاری موفقهدف گذاری موفقیتهدف گذاری نرخ ارزهدف گذاری نرخ تورمهدف گذاری ورزشیهدف گذاری وزارتهدف و هدفگذاریهدفگذاریهدفگذاری برمبنای خودشناسیهدفگذاری به روش smartهدفگذاری به روش اسمارتهدفگذاری به روش پدر پولدارهدفگذاری در زندگیهدفگذاری در زندگی pdfهدفگذاری در زندگی شخصیهدفگذاری در سازمانهدفگذاری در فروشهدفگذاری در قانون جذبهدفگذاری در کانونهدفگذاری در مدیریتهدفگذاری در مدیریت زمانهدفگذاری درستهدفگذاری درسیهدفگذاری شغلیهدفگذاری کنکورهدفگذاری گیس گلابتونهدفگذاری معظمیهدفگذاری و برنامه ریزیهدفگذاری و برنامه ریزی برای زندگیهدفگذاری ورزشهمایش هدف گذاریویژگیهای هدف گذاری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *